Vi heter numera


Göteborgs Stads Leasing AB!

Kommunleasing och Gatubolaget har gått samman och är nu internbolaget Göteborgs Stads Leasing AB som erbjuder stadens verksamheter samma tjänster som de båda gamla bolagen gjorde. Det nya bolaget övertar också alla skulder, rättigheter, förpliktelser, avtalsuppgörelser och åtaganden som de båda gamla bolagen haft.


Du hittar oss på vår nya webbplats som du når via:

intranat.goteborg.se/gsl


FAKTA OM GÖTEBORGS STADS LEASING AB

Internbolaget Göteborgs Stads Leasing AB tillhandahåller finansiell- och operationell leasing av lös egendom, exempelvis IT-utrustning, spårvagnar, motorfordon och personalcyklar för stadens alla verksamheter. Bolaget tillhandahåller även miljövänliga transporter, administration av fordonsförsäkringar och trafikutbildningar.